International Pigeon Events (hierna IPE), een vennootschap naar Belgisch recht. IPE is een organisatie voor duivenverkoop en sportevenementen, met een website (www.ipe-auctions.be), waarbij de verkoop van duiven wordt georganiseerd via een biedsysteemveiling.

Voordat u kunt bieden op IPE-veilingen, dient u zich eerst te registreren, waarbij u uw emailadres, adres, volledige naam en telefoonnummer moet opgeven. Zodra u bent geregistreerd met een account, dient uw emailadres bevestigd te worden middels een naar uw emailadres verzonden bevestigingslink. Het ontvangen van deze email kan enkele minuten duren en mogelijk dient u uw spam-map te controleren!

Na bevestiging van uw emailadres worden uw gegevens binnen 24 uur gecontroleerd door de beheerder en uw account geactiveerd. Daarna bent u klaar om deel te nemen aan onze veilingen. De administratie kan een maximumbedrag dat u kunt bieden plaatsen, maar u kunt een verhoging van dit bedrag aanvragen via e-mail admin@ipe-auctions.eu.

Indien u problemen ondervindt bij het registreren bij IPE, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail naar admin@ipe-auctions.eu.
 
1. Biedstappen. De koopovereenkomst tussen de IPE en de koper wordt dan vastgesteld op het moment dat de IPE het bod van de koper aanvaardt om een ​​duif te kopen, gemaakt via een bindend bod via de veilingsite met vermelding van de aangeboden prijs. IPE stuurt binnen 48 uur na aanvaarding van het bod van koper een bevestigingsmail naar de koper. Alle biedingen zijn conform de informatie die beschikbaar was voorafgaand aan de bevestiging van de aanbieding:

- Eerste bod is 50 euro.
- bod € 50 tot € 200 -> 10 euro
- bieden € 200 tot € 500 -> 20 euro
- bied € 500 tot € 1000 -> 50 euro
- bied € 1000 tot € 3000 -> 100 euro
- bieding hoger dan € 3000 -> 200 euro

Bovenop de biedprijs wordt BTW gerekend.
 
2. Wanneer een bod gelijk is met een automatische kooporder, is het automatische bod het winnende bod, omdat het eerder was geplaatst.

3. Wanneer een automatisch bod gelijk is met een automatische kooporder, is het automatische bod van de eerste kooporder het winnende bod, omdat het eerder was geplaatst.

4. Alle biedingen en kooporders zijn ten allen tijde bindend.
 
5. De winnaar van de veiling is de hoogste bieder, zoals getoond aan het einde van de veiling en geregistreerd in het biedsysteem van de IPE. 
 
6. Het einde van de veiling is die welke in de specifieke veiling is aangegeven. Als er in de laatste 5 minuten vóór het einde van de veiling wordt geboden, wordt de sluitingstijd voor deze veiling in 5 minuten verlengd, enzovoort.
 
7. IPE kan een bieder een aanbetaling van 50% van het geboden bedrag vragen, zelfs voordat de veiling eindigt. Als de bieder dit nalaat, kan de IPE de biedingen van de bieder annuleren. In het geval dat de bieder in kwestie niet het hoogste bod heeft gewonnen in de laatste veiling, zal dit bedrag zo snel mogelijk worden terugbetaald.

8. Na het winnen van een bod ontvangt u een email met een melding. Volg alle noodzakelijke stappen voor het betalen van de duif.
 
9. Zowel de koper als de verkoper ontvangt een e-mail met alle details van de veiling aan het einde van de veiling. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de einddatum van de veiling door online bankoverschrijving. Het niet of niet volledig betalen van het op de factuur vermelde bedrag binnen de hierboven vermelde termijn en in het geval dat de betalingskennisgeving die door IPE voor dit doel is verzonden gedurende een periode van 10 kalenderdagen niet is opgelost, vormt een serieus probleem. en machtigt de buitengerechtelijke ontbinding van het contract door IPE, wegens contractbreuk door de koper.
Alle waarden worden altijd uitgedrukt in euro's.
 
10. Het volgende is niet inbegrepen in de bovengenoemde aankoopprijs:
- Andere van toepassing zijnde belastingen en heffingen, zoals invoerrechten
- Diverse uitgaven, zoals mogelijke bankkosten van de koper
- Vervoer. De koper is verantwoordelijk voor het transport van de duif. Op uitdrukkelijk en uitzonderlijk verzoek van de koper kan IPE helpen met vervoer (in naam en voor rekening van de koper). IPE behoudt zich het recht voor om de koper te factureren voor deze behandelingskosten.
 
11. Verwerkingskosten zijn altijd op kosten van de koper en kunnen variëren naargelang de veiling.
 
12. De verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die wordt weergegeven en weergegeven in verband met zijn / haar veiling.
 
13. De koper gaat ermee akkoord de door de IPE aan de verkoper verstrekte informatie door te geven aan de verkoper.
 
14. De verkoper is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor de gezondheid en de kwaliteit van de aangeboden duiven. IPE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gezondheidsproblemen van een van de aangeboden duiven.
 
15. IPE sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit een defect van onze site, een internetstoring of het niet toegang krijgen tot de site tijdens een veiling. IPE-auction heeft gezag, zonder opgave van redenen, vóór of tijdens de veiling:
- om een ​​bieder van de veiling uit te sluiten
- erkent een bieding als zodanig niet en verklaart het ongeldig
- neemt duiven van de veiling
- de veiling voor één of meerdere duiven opschorten, hervatten of annuleren
- fouten corrigeren, zonder bieder of verkoper vooraf in te lichten.