IPE, International Pigeon Events, verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

U laat persoonlijke informatie achter op onze website. We laten u graag weten waarom we om uw persoonlijke gegevens vragen en wat we ermee doen. Als u na het lezen nog vragen heeft, kunt u ons dit laten weten via admin@ipe-auctions.eu.

Doel van de verwerking

IPE verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van klanten voor klant- en orderbeheer (klantenbeheer, klantprofilering, orderregistratie, inkoop, facturering en fraudepreventie). Voor uw verzoek hebben we uw naam, emailadres, adres(sen), betalingsgegevens en soms uw telefoonnummer nodig. Hiermee kunnen we u op de hoogte houden van uw aanvraag. We verstrekken ook informatie aan anderen wanneer dit nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld voor het afhandelen van services.

Juridische basis voor verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) van de toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming), heeft de klant altijd het recht zijn toestemming in te trekken.

Overdracht aan derden

Indien nodig om de gedefinieerde doelen te bereiken, zullen de persoonlijke gegevens van de Klant worden gedeeld met andere bedrijven (deel van de IPE-groep) in de Europese Economische Ruimte die direct of indirect zijn verbonden met de IPE of met een andere IPE-partner;
IPE zorgt ervoor dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen voor de bescherming van persoonlijke gegevens.
Niemand wacht op fraude en wij ook niet. Daarom gebruiken we klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en te bestrijden. Indien nodig verstrekken we klantgegevens aan de overheid.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor klantenbeheer worden opgeslagen voor de tijd die nodig is om aan wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Betaling

In de IPE-betalingsomgeving gebruiken we uw gegevens om een ​​factuur voor te bereiden en in te dienen. Daarnaast kunnen we u bellen om een ​​factuur te onthouden die is verlopen. We kunnen uw gegevens ook doorsturen naar een incassobureau en / of deurwaarder die namens ons onbetaalde facturen verzamelt.
 
Recht op inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
U hebt te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens te inspecteren en hebt deze mogelijk verbeterd als de gegevens onjuist of onvolledig zijn, zijn verwijderd, een beperkte verwerking hebben of een object voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van het artikel. 6.1 (f).
Bovendien hebt u het recht om een ​​kopie (in een standaard, machinaal leesbare vorm) van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen en de gegevens door te sturen naar een ander bedrijf.
 
Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, moet de Klant de instellingen van zijn klantaccount zelf aanpassen; en / of e-mail ons op admin@ipe-auctions.eu.

Cookies

IPE (www.ipe-auctions.be) maakt gebruik van cookies om de klant in staat te stellen in te loggen en biedingen te plaatsen en het gebruiksgemak te verbeteren.

Klacht

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming van België